Hướng dẫn Starter Theme (4 bài)

Serie hướng dẫn sử dụng Starter Theme tên là HTML5Blank để tự thiết kế một theme WordPress.


Lập trình plugin WordPress (5 bài)

Serie hướng dẫn lập trình một plugin đơn giản và cách đưa plugin lên thư viện WordPress.Org.


Lập trình theme WordPress (20 bài)

Serie hướng dẫn chi tiết cách làm một theme WordPress đơn giản nhưng chuyên nghiệp có kèm hỗ trợ dịch ngôn ngữ và Theme Options.


LEMP cho VPS (9 bài)

Serie hướng dẫn làm quen với LEMP Stack (NGINX + PHP-FPM + MariaDB) trên máy chủ Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6 để làm webserver sử dụng NGINX. Trong serie này, mình cũng sẽ hướng dẫn cách thiết lập WordPress để chạy tốt trên NGINX.


PHP cho WordPress Developer (15 bài)

Serie học và tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP từ chính mã nguồn mở WordPress để bạn hiểu và biết cách làm việc với PHP trong mã nguồn WordPress.


Shop đơn giản với WordPress (7 bài)

Serie hướng dẫn làm một trang shop đơn giản trên WordPress bằng việc áp dụng kiến thức Custom Post Type, Custom TaxonomyMeta Box.


Sử dụng host cPanel (6 bài)

Hướng dẫn sử dụng host dùng bảng điều khiển cPanel để quản lý dữ liệu trên host.


menu
menu