Series:

Học WordPress cơ bản

Serie hướng dẫn mã nguồn WordPress cơ bản dành cho những người mới tìm hiểu về cách làm website nói chung và WordPress nói riêng. Trong serie này, bạn sẽ biết được cách làm một website bằng mã nguồn WordPress thật chuyên nghiệp trên máy tính và trên host.