Git cơ bản

[Git] Giới thiệu serie Git cơ bản

access_time25/04/2015 chat_bubble_outline 2

Giới thiệu tổng quan nội dung serie Học sử dụng Git cơ bản và hiểu Git là gì, vì sao nên sử dụng Git.

[Git] Git và Github là gì? Tại sao nên dùng?

access_time21/04/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu về câu hỏi "Git là gì" và các lý do nên sử dụng Git trong việc quản lý mã nguồn. Trong đó Github là một máy chủ kho chứa để sử dụng trong Git.

[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

access_time21/04/2015 chat_bubble_outline 1

Hướng dẫn cài đặt Git lên Linux, Mac và Windows và cách thiết lập thông tin cá nhân để bắt đầu làm việc với Git.

[Git] Cách tạo một repository

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 7

Hướng dẫn cách tạo một kho chứa (repository) mã nguồn trên máy tính cho Git và cách tạo kho chứa trên Github.

[Git] Hiểu thêm về Commit và Staging Area

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu thêm về hành động Commit và thuật ngữ Staging Area trong Git mà mình đã nói qua ở các bài đầu.

[Git] Git Log và Undo Commit

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu phương pháp đọc lịch sử các lần commit tối ưu trong Git và cách Undo Commit, cũng như là cách đưa một tập từ ra khỏi khu vực Staging Area.

[Git] Đánh dấu commit với Tag

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 0

Tag trong Git là gì và cách sử dụng tag để đánh dấu lịch sử commit nhằm dễ quản lý hơn.

[Git] Sơ lược Remote Respository và Origin

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 5

Hướng dẫn kết nối và làm việc với một kho mã nguồn (repository) từ xa và tìm hiểu cái tên "origin" nghĩa là gì.

[Git] Branch – Kỹ thuật phân nhánh

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 1

Hướng dẫn tìm hiểu về Branch (phân nhánh) trong Git để thuận tiện hơn trong việc tạo ra nhiều phiên bản của mã nguồn để làm việc.

[Git] Các dịch vụ repository miễn phí tốt nhất

access_time25/04/2015 chat_bubble_outline 0

Các dịch vụ Repository Hosting dành cho Git miễn phí tốt nhất dành cho người mới bắt đầu sử dụng cũng như ngươi sử dụng chuyên nghiệp. Với các dịch vụ này, bạn có thể tạo ra các kho chứa riêng tư (private repository).

1 2
menu
menu