[Git] Cách tạo một repository 103

[Git] Cách tạo một repository

Hướng dẫn cách tạo một kho chứa (repository) mã nguồn trên máy tính cho Git và cách tạo kho chứa trên Github.

[Git] Git Log và Undo Commit 105

[Git] Git Log và Undo Commit

Tìm hiểu phương pháp đọc lịch sử các lần commit tối ưu trong Git và cách Undo Commit, cũng như là cách đưa một tập từ ra khỏi khu vực Staging Area.

[Git] Branch - Kỹ thuật phân nhánh 108

[Git] Branch – Kỹ thuật phân nhánh

Hướng dẫn tìm hiểu về Branch (phân nhánh) trong Git để thuận tiện hơn trong việc tạo ra nhiều phiên bản của mã nguồn để làm việc.

[Git] Các dịch vụ repository miễn phí tốt nhất 109

[Git] Các dịch vụ repository miễn phí tốt nhất

Các dịch vụ Repository Hosting dành cho Git miễn phí tốt nhất dành cho người mới bắt đầu sử dụng cũng như ngươi sử dụng chuyên nghiệp. Với các dịch vụ này, bạn có thể tạo ra các kho chứa riêng tư (private repository).