Series:

Git cơ bản

Git là một mô hình quản lý phiên bản phân tán rất thông dụng hiện nay, nó có thể giúp các lập trình viên quản lý mã nguồn tốt hơn với cơ chế quản lý phiên bản. Ngoài ra nó còn giúp quy trình làm việc theo nhóm nhanh và đơn giản hơn.