Series:

Lập trình theme WordPress

Serie hướng dẫn chi tiết cách làm một theme WordPress đơn giản nhưng chuyên nghiệp có kèm hỗ trợ dịch ngôn ngữ và Theme Options.

  • 1
  • 2