Học HTML cơ bản

Giới thiệu serie Học HTML toàn tập

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 14

Giới thiệu sơ lược về serie Học HTML toàn tập 2015 - Serie này sẽ bao gồm các bài hướng dẫn và giải thích về HTML cặn kẽ nhất vì đây là một ngôn ngữ rất quan trọng cho việc làm website, dù nó là website sử dụng ngôn ngữ lập trình nào.

[Học HTML] HTML là gì và vì sao nó quan trọng

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 10

HTML là gì? HTML được xem như là một bộ xương của website với chức năng khai báo các siêu văn bản trên một website. Người tạo ra HTML là Tim Berners-Lee.

[Học HTML] Soạn một đoạn HTML đầu tiên

access_time03/04/2015 chat_bubble_outline 14

Cách soạn một văn bản HTML đơn giản đầu tiên để xem cách hoạt động của HTML trên trình duyệt website.

[Học HTML] Cấu trúc một tài liệu web bằng HTML

access_time03/04/2015 chat_bubble_outline 12

Tìm hiểu những thành phần chính quan trọng nhất trong một tài liệu website bằng HTML.

[Học HTML] Các thẻ khai báo thông tin web cơ bản

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 5

Ý nghĩa của các cặp thẻ meta và các thẻ thường dùng để khai báo tài liệu website bằng HTML.

[Học HTML] Các thẻ định dạng chữ viết và văn bản

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 25

Các thẻ giúp bạn định dạng và trang trí chữ viết/văn bản trong HTML thường dùng nhất.

[Học HTML] Tạo danh sách (List)

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 0

HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị một danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List).

[Học HTML] Thẻ tạo liên kết và liên kết neo

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 1

Liên kết (link) là một phần quan trọng trong siêu văn bản để hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách tạo các đường liên kết trong HTML.

[Học HTML] Chèn tập tin kỹ thuật số vào web

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 23

Tổng quan về các thẻ được sử dụng để chèn các loại tập tin kỹ thuật số như ảnh, âm thanh, phim ảnh, flash và cả chèn website lồng vào tài liệu HTML.

[Học HTML] Tạo form nhập liệu

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 20

Sơ lược về thẻ form và input để tạo một form nhập liệu hoàn chỉnh trong HTML.

1 2
menu
menu