Học CSS cơ bản

Giới thiệu serie Học CSS căn bản

access_time18/04/2015 chat_bubble_outline 3

Serie học CSS và CSS3 cơ bản miễn phí có video tiếng Việt kèm theo,serie nay các bạn sẽ học được các kỹ thuật về CSS cơ bản và cách dựng một layout website.

[Học CSS] CSS là gì và vai trò của nó trên website

access_time08/04/2015 chat_bubble_outline 5

Bài đầu tiên của serie học CSS cơ bản tại Thachpham.com. Giới thiệu sơ lược về CSS như CSS là gì, vai trò của nó trên một website và CSS hoạt động như thế nào.

[Học CSS] Nhúng CSS vào website

access_time08/04/2015 chat_bubble_outline 1

Cách nhúng CSS vào website với hai kiểu đó là Inline Styles và External Styles.

[Học CSS] Tìm hiểu về vùng chọn cơ bản (Selector)

access_time08/04/2015 chat_bubble_outline 8

Học CSS căn bản và làm quen với 5 kiểu tạo vùng chọn CSS cơ bản bao gồm vùng chọn dựa theo tên thẻ, vùng chọn dựa theo ID, vùng chọn class và vùng chọn thứ cấp.

[Học CSS] Tìm hiểu về đơn vị px, pt, percentages, em và rem

access_time09/04/2015 chat_bubble_outline 8

Tìm hiểu ý nghĩa các đơn vị đo lường thường được sử dụng trong CSS bao gồm px, %, pt, em và rem.

[Học CSS] Các thuộc tính cho Text (văn bản)

access_time09/04/2015 chat_bubble_outline 0

Các thuộc tính định dạng văn bản cho website với CSS như căn lề văn bản, tạo văn bản đổ bóng, tùy chỉnh in hoa văn bản,...

[Học CSS] Trang trí font chữ cho văn bản

access_time09/04/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu các thuộc tính CSS thường dùng để trang trí font chữ cho văn bản là font-family, font-weight và color.

[Học CSS] Phần tử Block (khối) và Inline (nội dòng)

access_time09/04/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu về phần tử Block và Inline trong HTML để dễ dàng xử lý khi học CSS cho việc xây dựng bố cục website.

[Học CSS] Thẻ div và tạo bố cục trên website

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 13

Thẻ div là gì và cách sử dụng thẻ div để phân khu vực trong website cho mục đích dàn trang với CSS.

[Học CSS] Box Model và các thuộc tính

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 2

Box Model là thuật ngữ chỉ các thuộc tính margin, padding và border trong CSS để căn chỉnh khoảng cách cho các phần tử.

1 2 3
menu
menu