Series:

Hướng dẫn EasyEngine

EasyEngine là một Python script cho mục đích tự động cài đặt webserver NGINX dành riêng cho WordPress tối ưu, script này sẽ hoạt động trên các máy chủ hệ điều hành Ubuntu hoặc Debian.