PHP

[PHP cơ bản] Các loại vòng lặp (Loop)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 4

Vòng lặp là gì và ứng dụng của nó, danh sách các kiểu vòng lặp trong PHP và cách sử dụng for, while, do while và foreach.

[PHP cơ bản] Class và Object (Lớp và Đối tượng)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 12

Class và Object của PHP được sử dụng trong các mục đích lập trường hướng đối tượng. Bài này sẽ giúp bạn thế nào là Object trong PHP, Class là gì. Bên cạnh đó, bạn còn nhiều thêm nhiều khái niệm khác như extend class, abstract class,...

[PHP cơ bản] Các hàm thông dụng có sẵn trong PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tổng quan một số hàm thông dụng trong PHP được sử dụng nhiều nhất và ý nghiĩa của một số magic constrant như __FILE__, __CLASS__, __FUNCTION__,...

[PHP cơ bản] Dữ liệu mảng (Array)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 5

Tìm hiểu về dữ liệu kiểu mảng (Array) trong PHP và cách làm việc với dữ liệu mảng. Đồng thời giới thiệu qua một số hàm có sẵn trong PHP để làm việc với dữ liệu mảng.

[PHP cơ bản] Hàm (function)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu toàn bộ các khái niệm liên quan đến hàm (function) trong PHP. Từ đó bạn có thể biết hàm là gì, cách sử dụng hàm và cách tự tạo hàm cho riêng mình.

[PHP cơ bản] Toán tử thông dụng

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tìm hiểu các loại toán tử trong PHP cơ bản như cộng trừ nhân chia, các toán tử so sánh.

[PHP cơ bản] Các kiểu dữ liệu (Data Type)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong lập trình PHP và sự khác nhau, ứng dụng của nó.

[PHP cơ bản] Quy tắc cú pháp trong PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Các cú pháp cơ bản cần nhớ khi viết mã PHP để tránh bị lỗi cú pháp.

[PHP cơ bản] Biến dữ liệu (variable)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tìm hiểu khái niệm biến trong PHP và cách sử dụng biến trong PHP.

[PHP cơ bản] Tạo theme đơn giản để học PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Tạo một theme WordPress đơn giản để học PHP dành cho WordPress Developer.

1 2
menu
menu