Trang chủ Linux Webserver [VestaCP – Phần 3] Thêm SSL cho trang quản trị VestaCP với Let’s Encrypt

[VestaCP – Phần 3] Thêm SSL cho trang quản trị VestaCP với Let’s Encrypt

bởi Thạch Phạm
35 bình luận 6,3K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 4 của 12 phần trong serie Hướng dẫn VestaCP

Như mình nói ở bài cài đặt VestaCP, mặc định nó sẽ tạo ra một chứng chỉ SSL tự ký nên các trình duyệt sẽ cảnh báo bảo mật. Trong bài này chúng ta sẽ đăng ký chứng chỉ SSL miễn phí với Let’s Encrypt để khắc phục lỗi đó.

Mặc định, chứng chỉ tự tạo của VestaCP sẽ chứng thực cho hostname (vd: sv.vnsudo.com) mà chúng ta đã thiết lập khi cài VestaCP. Do vậy việc cần làm của chúng ta là tạo ra một chứng chỉ mới và cho nó dùng trên hostname này. Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng Let’s Encrypt để tạo chứng chỉ SSL miễn phí cho trang quản trị, và kể từ đó bạn sẽ đăng nhập vào trang quản trị bằng đường dẫn https://hostname:8083 thay cho IP, và nó được mã hóa.

Thiết lập lại DNS của hostname

Mặc định VestaCP đã tự tạo ra một tập hợp DNS cho cái hostname này, bây giờ bạn hãy vào mục DNS, tìm cái DNS của hostname và ấn List all records.

sua-dns-hostname01

Khuyến mãi Black Friday

Sau đó sửa toàn bộ IP có trong đó thành IP chính xác của máy chủ, và đổi ns1.localhost.ltdns2.localhost.ltd thành địa chỉ DNS riêng của bạn đã tạo ở bài trước.

sua-dns-hostname02

Mục đích của bước này là cho cái hostname có thể truy cập được trên trình duyệt và có thể sử dụng được toàn bộ các chức năng khác trên host.

Đồng thời bạn cũng sửa DNS của hostname và trỏ SOA về ns1.domain.com mà bạn đã tạo ở bài trước.

Bây giờ hãy thử gõ hostname trên trình duyệt xem có ra trang It’s worked của VestaCP chưa nhé, nếu nó hiện ra thì được rồi.

Thiết lập chứng chỉ SSL cho Hostname với Let’s Encrypt

Hãy đăng nhập vào máy chủ bằng tài khoản root. Sau đó cài Let’s Encrypt với các lệnh sau:

yum install git -y
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/le
cd /opt/le

Ở trên mình lưu Let’s Encrypt ở thư mục [textmarker color=”247BFF”]/opt/le[/textmarker] nên sau này cần chạy lệnh letsencrypt thì nhớ cd vào thư mục này.

Bây giờ chúng ta tạm tắt NGINX và Apache.

service nginx stop
service httpd stop

Và tạo chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt cho hostname của mình, trong bài mình dùng hostname là sv.vnsudo.com, nhớ thay lại thành hostname của bạn.

./letsencrypt-auto certonly --standalone -d sv.vnsudo.com

Trong lúc cài, nó sẽ hỏi bạn điền email (email để khôi phục chứng chỉ nếu bị mất) và đồng ý điều khoản sử dụng. Chọn Angree và Enter.

vestacp-hostname-le-01

vestacp-hostname-le-02

Và bật tính năng tự động gia hạn chứng chỉ vì mặc định Let’s Encrypt sẽ hết hạn chứng chỉ trong 3 tháng.

/opt/le/letsencrypt-auto renew

Khi tạo xong chứng chỉ của bạn sẽ nằm ở thư mục /etc/letsencrypt/live/sv.vnsudo.com bao gồm cert.pem, privkey.pem, các tập tin khác không cần quan tâm.

Bước cuối cùng là tạo một cái symbolic link các tập tin chứng chỉ này thay thế chi 2 tập tin chứng chỉ tự tạo của VestaCP tại thư mục [textmarker color=”247BFF”]/usr/local/vesta/ssl[/textmarker].

rm -rf /usr/local/vesta/ssl/certificate.crt
ln -s /etc/letsencrypt/live/sv.vnsudo.com/cert.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.crt
rm -rf /usr/local/vesta/ssl/certificate.key
ln -s /etc/letsencrypt/live/sv.vnsudo.com/privkey.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.key

Và lưu ý, nhớ thay lại tên sv.vnsudo.com thành hostname của bạn kẻo lại sai đường dẫn.

Cuối cùng là khởi động lại VestaCP.

service vesta restart

Bây giờ hãy thử truy cập vào trang quản trị VestaCP bằng hostname nhé. Ví dụ: sv.vnsudo.com:8083 và bạn đã có chứng chỉ SSL hợp lệ.

vestacp-hostname-le-03

Và kể từ giờ này về sau bạn phải truy cập vào trang quản trị VestaCP thông qua hostname nhé vì IP vẫn chưa được cấp chứng chỉ, mà chúng ta lại không thể sử dụng nhiều chứng chỉ cho trang quản trị này nên chịu thôi.

Ở những bài cuối serie mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài chứng chỉ SSL với Let’s Encrypt cho các domain thêm vào VestaCP.

 

5/5 - (1 bình chọn)
35 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.