Web Development

Cách thêm tên miền ảo cho localhost với XAMPP

access_time10/07/2015 chat_bubble_outline 16

Hướng dẫn chi tiết cách thêm một tên miền bất kỳ làm domain ảo trong localhost với XAMPP. Sử dụng tên miền riêng thay vì htt://localhost.

Các kỹ thuật quản lý CSS của website tốt hơn

access_time28/06/2015 chat_bubble_outline 0

Chia sẻ một số kỹ thuật và kinh nghiệm viết CSS để dễ dàng quản lý khi triển khai dự án mới cũng như dễ dàng bảo dưỡng và nâng cấp sau này.

Làm sao để kiểm tra tốc độ website chính xác?

access_time24/06/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ website và cách kiểm tra tốc độ website khách quan.

[Git] Giới thiệu serie Git cơ bản

access_time25/04/2015 chat_bubble_outline 2

Giới thiệu tổng quan nội dung serie Học sử dụng Git cơ bản và hiểu Git là gì, vì sao nên sử dụng Git.

[Git] Cách tự tạo một Repository Server

access_time25/04/2015 chat_bubble_outline 3

Tìm hiểu cách tạo một repository cho Git trên máy chủ Linux riêng và cách thiết lập SSH để remote repository từ máy tính an toàn.

[Git] Các dịch vụ repository miễn phí tốt nhất

access_time25/04/2015 chat_bubble_outline 0

Các dịch vụ Repository Hosting dành cho Git miễn phí tốt nhất dành cho người mới bắt đầu sử dụng cũng như ngươi sử dụng chuyên nghiệp. Với các dịch vụ này, bạn có thể tạo ra các kho chứa riêng tư (private repository).

[Git] Branch – Kỹ thuật phân nhánh

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 0

Hướng dẫn tìm hiểu về Branch (phân nhánh) trong Git để thuận tiện hơn trong việc tạo ra nhiều phiên bản của mã nguồn để làm việc.

[Git] Sơ lược Remote Respository và Origin

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 5

Hướng dẫn kết nối và làm việc với một kho mã nguồn (repository) từ xa và tìm hiểu cái tên "origin" nghĩa là gì.

[Git] Đánh dấu commit với Tag

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 0

Tag trong Git là gì và cách sử dụng tag để đánh dấu lịch sử commit nhằm dễ quản lý hơn.

[Git] Git Log và Undo Commit

access_time23/04/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu phương pháp đọc lịch sử các lần commit tối ưu trong Git và cách Undo Commit, cũng như là cách đưa một tập từ ra khỏi khu vực Staging Area.

menu
menu