Web Development

[PHP cơ bản] Toán tử thông dụng

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tìm hiểu các loại toán tử trong PHP cơ bản như cộng trừ nhân chia, các toán tử so sánh.

[PHP cơ bản] Các kiểu dữ liệu (Data Type)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong lập trình PHP và sự khác nhau, ứng dụng của nó.

[PHP cơ bản] Quy tắc cú pháp trong PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Các cú pháp cơ bản cần nhớ khi viết mã PHP để tránh bị lỗi cú pháp.

[PHP cơ bản] Biến dữ liệu (variable)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tìm hiểu khái niệm biến trong PHP và cách sử dụng biến trong PHP.

[PHP cơ bản] Tạo theme đơn giản để học PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Tạo một theme WordPress đơn giản để học PHP dành cho WordPress Developer.

[PHP cơ bản] Giới thiệu ngôn ngữ PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu khái quát về ngôn ngữ PHP và vai trò của PHP trong website sử dụng WordPress.

[PHP cơ bản] Tìm hiểu php.ini và thiết lập cơ bản

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

PHP sử dụng tập tin php.ini trên hệ thống để cấu hình lại PHP trên máy chủ, tại đây sẽ có các thiết lập quan trọng mà bạn cần biết.

[PHP cơ bản] Sử dụng Cloud9 để học PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 9

Cloud9 là một công cụ hỗ trợ lập trình (IDE) online và có đầy đủ các tính năng cần thiết như Apache webserver, MySQL, sử dụng lệnh Linux.

Giới thiệu serie PHP cơ bản cho WordPress

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Giới thiệu về serie học PHP cơ bản cho việc lập trình trong WordPress, và các nội dung chính mà mình sẽ truyền tải trong serie này,

Brackets – Code Editor nên dùng cho Web Designer

access_time19/07/2015 chat_bubble_outline 21

Đánh giá công cụ soạn thảo code Brackets, đây là code editor hữu ích dành cho các front-end web development như Live Reload với CSS và HTML, nhiều extension, trích xuất phần tử trong tập tin Photoshop và nhiều tính năng hữu dụng khác.

menu
menu