WordPress Multisite

[Multisite] Giới thiệu về WordPress Multisite

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 5

Giới thiệu sơ lược về WordPress Multisite, công dụng của nó và những lưu ý khi chọn sử dụng WordPress Multisite.

[Multisite] Hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 15

Bài này thuộc phần 2 của 4 phần trong serie WordPress Multisite Việc cài đặt WordPress Multisite rất đơn giản mà chúng ta chỉ cần

[Multisite] Tạo website con và cài plugin/theme

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 23

Hướng dẫn chi tiết cách tạo website con trong WordPress Multisite và kích hoạt theme/plugin cho từng website con trong hệ thống.

[Multisite] Sử dụng domain riêng cho website con

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 31

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng cho từng website con trong WordPress Multisite và giải pháp sủ dụng giao thức HTTPS cho tên miền con.

menu
menu