WordPress Multisite

[Multisite] Giới thiệu về WordPress Multisite

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 6

Giới thiệu sơ lược về WordPress Multisite, công dụng của nó và những lưu ý khi chọn sử dụng WordPress Multisite.

[Multisite] Hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 19

Bài này thuộc phần 2 của 5 phần trong serie WordPress Multisite Việc cài đặt WordPress Multisite rất đơn giản mà chúng ta chỉ cần

[Multisite] Tạo website con và cài plugin/theme

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 29

Hướng dẫn chi tiết cách tạo website con trong WordPress Multisite và kích hoạt theme/plugin cho từng website con trong hệ thống.

[Multisite] Sử dụng domain riêng cho website con

access_time07/12/2016 chat_bubble_outline 37

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng cho từng website con trong WordPress Multisite và giải pháp sủ dụng giao thức HTTPS cho tên miền con.

[Multisite] Cài đặt WordPress Multisite trên máy chủ dùng VPSSIM

access_time22/04/2017 chat_bubble_outline 22

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Multisite và thiết lập tên miền riêng cho website con trên máy chủ Linux/VPS dùng VPSSIM với NGINX.

menu
menu