Trang chủ Linux WebserverNGINX LEMP cho VPS [Phần 4] – Cài đặt MariaDB

LEMP cho VPS [Phần 4] – Cài đặt MariaDB

bởi Thạch Phạm
3 bình luận 4,8K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 4 của 9 phần trong serie LEMP cho VPS

Nếu bạn đã mò tìm đọc tới tận bài này thì chắc cũng đã biết MySQL là gì rồi nhỉ, và MariaDB là một ứng dụng được viết lại và phát triển lên từ MySQL nhằm tối ưu hóa hơn và xử lý dữ liệu SQL nhanh hơn MySQL, bạn có thể xem các thống kê so sánh ngay tại đây để biết thêm về sức mạnh của MariaDB.

Thực chất khi sử dụng MariaDB, bạn vẫn sẽ sử dụng các lệnh MySQL thông thường để quản trị database nên không cần lo lắng về việc nó quá mới mẻ so với bạn.

Cài đặt MariaDB

Để cài đặt MariaDB, bạn cần thêm một repository sau vào hệ thống bằng cách chạy lệnh sau:

[bash]yum install wget && wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/rhel/$(rpm -E %rhel)/$(uname -i)/10[/bash]

Khuyến mãi Black Friday

Kế tiếp là hãy xóa cache của yum đi

[bash]yum clean all[/bash]

Kế tiếp là update cái yum để nó cập nhật package của MariaDB

[bash]yum update[/bash]

Cuối cùng là cài MariaDB

[bash]yum install MariaDB-server MariaDB-client[/bash]

Cài xong thì hãy khởi động MariaDB lên.

[bash]service mysql start[/bash]

Và đừng quên đưa mysql vào danh sách các ứng dụng tự khởi động khi reboot server

[bash]chkconfig –levels 150 mysql on[/bash]

Sau khi cài vào, MariaDB sẽ không được bảo mật vì chưa có mật khẩu root và các tùy chọn cần thiết. Do vậy bạn sẽ cần chạy lệnh sau để thiết lập mật khẩu root:

[bash]mysql_secure_installation[/bash]

Ngay đoạn đầu tiên nó sẽ hỏi bạn nhập mật khẩu root hiện tại, nhưng chúng ta chưa có mật khẩu thì hãy Enter để bỏ qua, kế tiếp chọn gõ Y để bắt đầu thiết lập mật khẩu cho root và các tùy chọn sau bạn vẫn Y hết.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Bây giờ bạn hãy thử đăng nhập vào MariaDB Server với lệnh mysql -u root -p và nhập mật khẩu root vào nhé. Nếu nó chuyển vào trang quản trị MariaDB là thành công. Gõ exit và Enter để thoát ra ngoài lại.

[root@vultr yum.repos.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 5.5.39-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Cách tạo database bằng lệnh

Cái này không biết mình đã hướng dẫn bao nhiêu lần rồi, nhưng sẵn tới đây rồi thì mình cũng hướng dẫn nhanh gọn lại cho các bạn khỏi mất công tìm kiếm.

Ví dụ bây giờ mình muốn tạo 1 database với các thông tin như sau:

  • Database Host: localhost
  • Database Name: wordpress
  • Database User: wordpress_user
  • Database Password: 123456

Để tạo, bạn hãy đăng nhập lại vào MariaDB Server bằng tài khoản root của nó nhé, ở trên bạn đã thiết lập rồi.

Sau khi vào được tới đó xong, bạn gõ các câu lệnh tạo giống như dưới đây:

[sql]
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;

MariaDB [(none)]> CREATE USER wordpress_user@localhost;

MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR wordpress_user@localhost= PASSWORD("123456");

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress. * TO wordpress_user@localhost IDENTIFIED BY "123456";

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB [(none)]> exit;
[/sql]

Xong rồi đó.

Cài đặt phpMyAdmin

Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn nếu sử dụng các dòng lệnh để thao tác những tác vụ cần thiết như tạo database, sửa dữ liệu,…nên có thể bạn sẽ khá cần đến công cụ phpMyAdmin để quản trị database dễ hơn. Nếu bạn có nhu cầu cài thêm phpMyAdmin, hãy làm theo bài này.

Lời kết

Coi như bây giờ VPS của bạn đã có một LEMP Stack hoàn chỉnh để có thể chạy WordPress rồi. Mặc dù còn khá nhiều ứng dụng cần cài đặt nữa nhưng ở bài sau, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trước một trang WordPress trên LEMP Stack này sử dụng các thành phần cần thiết để tăng tốc như Opcache, Varnish.

Đánh giá nội dung này
Khuyến mãi Black Friday
3 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.