Series:

LEMP cho VPS

Serie hướng dẫn làm quen với LEMP Stack (NGINX + PHP-FPM + MariaDB) trên máy chủ Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6 để làm webserver sử dụng NGINX. Trong serie này, mình cũng sẽ hướng dẫn cách thiết lập WordPress để chạy tốt trên NGINX.