Trang chủ Linux WebserverNGINX Cách cài đặt XCache trên CentOS 6

Cách cài đặt XCache trên CentOS 6

bởi Thạch Phạm
0 bình luận 2,4K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

XCache là một system cache sử dụng phương thức PHP Opcode Cache để lưu lại các dữ liệu đệm được xử lý bằng PHP vào RAM để giảm thời gian tải lại cho các lần gửi truy vấn tương tự kế tiếp, trước kia bạn có thể nghe nhiều đến APC Opcode Cache thì XCache cũng hoạt động tương tự như thế, tuy nhiên theo đánh giá thì XCache ít xảy ra bug hơn và vẫn còn được cập nhật tính ở thời điểm này, do vậy lựa chọn sử dụng XCache để thay thế APC là rất hợp lý.

Để sử dụng được XCache nói riêng và PHP Opcode Cache nói chung, máy chủ bạn phải sử dụng PHP phiên bản 5.4 trở lên, bạn có thể xem cách cài LAMP và LEMP của mình, cả 2 đều sử dụng PHP 5.4 và PHP 5.6 hoạt động rất tốt với XCache.

Xem thêm: Cài PHP 5.4 trên CentOS

Cài XCache

Để cài đặt XCache trong CentOS 6 thì rất dễ dàng, bạn chỉ cần sử dụng lệnh sau:

Khuyến mãi Black Friday

[bash]yum install php-xcache xcache-admin[/bash]

Nếu bạn cài LEMP theo hướng dẫn của mình, dùng PHP 5.6 thì tốt nhất nên sử dụng lệnh này:

[bash]yum –enablerepo=remi,remi-php56 install xcache xcache-admin[/bash]

Cài xong nhớ khởi động lại PHP (httpd cho LAMP và php-fpm cho LEMP):

[bash]

# for LAMP

service httpd restart

# for LEMP

service php-fpm restart

[/bash]

Cài XCache xong, bạn có thể vào thư mục /etc/php.d/ để tìm file .ini của nó nếu bạn cần sửa các thông số trong XCache như số lượng RAM tối đa nó sẽ sử dụng là bao nhiêu chẳng hạn.

Thiết lập XCache Admin

XCache Admin là công cụ để bạn theo dõi về thông tin cache trong máy chủ qua một giao diện trực quan hơn, khi cài đặt xcache-admin ở trên, nó đã tự tạo cho bạn một thư mục /usr/share/xcache và đây là thư mục mã nguồn quản lý XCache. Bây giờ bạn chỉ việc copy thư mục xcache này vào thư mục chứa website cần chạy mã nguồn này là được.

[bash]cp -r /usr/share/xcache /home/abcxyz.com/public_html[/bash]

Tuy nhiên, để vào được trang này bạn cần phải có một tài khoản riêng dành cho nó. Để thiết lập tài khoản cho trang XCache Admin này, bạn vào thư mục /etc/php.d/ tim file .ini của XCache và mở lên, tìm 2 đoạn sau:

xcache.admin.user = "mOo"
xcache.admin.pass = "md5 encrypted password"

Chú thích:

  • xcache.admin.user: tên username của tài khoản, sửa lại thành của bạn.
  • xcache.admin.pass: Mật khẩu đăng nhập, mật khẩu phải được mã hóa thành MD5.

Nếu bạn muốn tạo mật khẩu và mã hóa nó thành MD5, mình sẽ gõ lệnh sau ở SSH:

[bash]echo -n "123456" |md5sum[/bash]

Trong đó, 123456 là mật khẩu bạn cần mã hóa. Nó sẽ trả về một chuỗi ký tự (không bao gồm dấu – ở cuối), bạn chỉ cần copy chuỗi đó bỏ vào phần xcache.admin.pass là được, ví dụ:

[bash]xcache.admin.user = "thachpham"
xcache.admin.pass = "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"[/bash]

Và khởi động lại PHP như lệnh ở trên.

Cuối cùng là truy cập vào đường dẫn thư mục xcache bằng domain mà bạn đã copy thư mục ở trên thôi, nhập username và mật khẩu vào bạn sẽ thấy giao diện thống kê thế này là thành công.

xcache-admin

Đánh giá nội dung này
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.