Trang chủ Linux Webserver Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x

Cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x

bởi Thạch Phạm
3 bình luận 2,7K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 2 của 5 phần trong serie Tăng tốc với Google Pagespeed

Nếu bạn đang sử dụng  máy chủ hệ điều hành CentOS 6.5 và dùng webserver Apache hoặc NGINX thì bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn trong đây là có thể cài đặt được Google Pagespeed dễ dàng.

Cài module mod_pagespeed cho Apache

Mình không dám chắc bạn sẽ có thể làm tốt nếu đang cài control panel nào đó nên mình khuyến khích bạn cài Apache theo hướng dẫn LAMP của mình nhé.

Google Pagespeed không có sẵn trong thư viện repo mặc định của CentOS 6 nên bạn muốn cài là phải nạp package riêng của nó vào. Hãy copy dòng lệnh ở dưới phù hợp với cấu hình hệ điều hành của bạn vào SSH:

[bash]yum install at wget -y[/bash]

Khuyến mãi Black Friday

Tiếp tục tải source về

[bash]
// CentOS 6.x 64-bits
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

// CentoS 6.x 32-bits
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.rpm
[/bash]

Và chạy nó:

[bash]rpm -i –nodeps mod-pagespeed-*.rpm[/bash]

Sau khi nạp xong là nó tự thêm module Google Pagespeed vào Apache, việc bạn cần là khởi động lại Apache:

[bash]service httpd restart[/bash]

Bây giờ webserver của bạn đã có Google Pagespeed, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào website, ấn Ctrl + U để xem source và refresh một lần nữa (refresh ở trang xem source), các đường link của CSS và JS sẽ được lưu cache với Pagespeed như ảnh dưới.

pagespeed-worked

Và nếu bạn cần cấu hình lại Google Pagespeed thì hãy mở file /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf.

Cài module ngx_pagespeed cho NGINX

Nếu bạn đang sử dụng NGINX mà chưa có module ngx_pagespeed thì có lẽ sẽ hơi vất vả một xíu vì khác với Apache, muốn cài module ngx_pagespeed vào NGINX thì bắt buộc bạn phải xóa phiên bản NGINX đang sử dụng (nếu có) và cài lại từ đầu từ source gốc của NGINX.

Nhưng việc build NGINX lại từ source gốc sẽ mất khá nhiều thời gian, vì bạn phải cài lại từ đầu mọi thứ, kể cả tạo ra các thư mục cần thiết cho NGINX, thêm user NGINX rất mất thời gian. Do đó, ở đây mình sẽ không đề cập tới việc tự cài lại NGINX có kèm module ngx_pagespeed trên CentOS 6, mà mình khuyến khích bạn sử dụng Centminmod – một script tự động cài đặt LEMP Webserver tự động rất hay, có kèm ngx_pagespeed để bạn sử dụng.

Ngay tại serie hướng dẫn Centminmod, bạn hãy xem qua phần 4, việc kích hoạt ngx_pagespeed mình đã hướng dẫn ở bước 5 trong bài đó, rất dễ làm theo.

Lời kết

Ok, tạm thời là thế, bây giờ bạn có thể xem tiếp phần Các module có trong Google Pagespeed và Các module nên dùng trong Google Pagespeed để tối ưu nó tốt hơn.

Đánh giá nội dung này
3 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.