Học Woocommerce

[Woocommerce] Giới thiệu plugin WooCommerce

access_time06/11/2015 chat_bubble_outline 5

Giới thiệu plugin Woocommerce - đây là môt plugin miễn phí để làm một web bán hàng đơn giản trên nền tảng mã nguồn WordPress với nhiều chức năng cần thiết.

[Woocommerce] Cài đặt và thiết lập cơ bản

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 27

Cách cài đặt plugin Woocommerce vào WordPress và làm quen với một số thiết lập cơ bản.

[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

access_time21/10/2015 chat_bubble_outline 10

Sau khi cài Woocommerce nó sẽ tự tạo cho bạn một số trang mặc định như Cửa hàng, Giỏ hàng, Thanh toán và Tài khoản của tôi. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của các trang đó nhé.

[Woocommerce] Thêm một sản phẩm đơn giản

access_time23/10/2015 chat_bubble_outline 28

Hướng dẫn chi tiết các chức năng trong trang thêm sản phẩm và cách thêm một sản phẩm đơn giản trong Woocommerce. Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu về trang đặt hàng.

[Woocommerce] Cách sử dụng theme Storefront

access_time09/11/2015 chat_bubble_outline 87

Storefront là theme miễn phí cho Woocommerce rất dễ sử dụng nhưng đẹp mắt do WooThemes phát hành, nó đơn giản nhưng lại hiển thị các trang sản phẩm khá tốt không bị lỗi, phù hợp cho người mới tìm hiểu.

[Woocommerce] Các thiết lập cài đặt cơ bản

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu sơ bộ các thiết lập trong phần cài đặt chung và cài đặt sản phẩm của Woocommerce.

[Woocommerce] Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 21

Hướng dẫn cách thay kích thước ảnh sản phẩm trong Woocommerce.

[Woocommerce] Thiết lập thuế

access_time08/11/2015 chat_bubble_outline 1

Hướng dẫn chi tiết các tùy chọn trong việc thiết lập thuế và cách tạo tỉ lệ thuế để nó tự tính thuế khi thanh toán trong Woocommerce.

[Woocommerce] Thêm tỉnh thành Việt Nam và tối ưu lại thông tin khách hàng

access_time08/11/2015 chat_bubble_outline 20

Thêm danh sách các tỉnh thành của Việt Nam cho Woocommerce và đổi tên Bang / Hạt, Tỉnh / Thành Phố trong trang thanh toán của Woocommerce để nó thân thiện với Việt Nam hơn.

[Woocommerce] Đưa liên kết lên menu

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 1

Cách thêm danh mục sản phẩm, các trang cửa hàng và tài khoản của Woocommerce vào menu WordPress.

1 2 3 4
menu
menu