Series:

wHọc Woocommerce

Khi xem serie bạn nên xem từ phần 1 để hiểu trọn vẹn nhất nhé.

Đây là serie với 38 bài viết và 36 video giúp bạn nắm vững cách sử dụng plugin WooCommerce để có thể tự làm một trang bán hàng trên nền tảng WordPress một cách dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể làm được.

Ở serie này sẽ yêu cầu các bạn phải biết cách sử dụng WordPress (tự cài đặt, quản trị,…). Nếu bạn chưa dùng qua WordPress thì có thể xem tại serie Học WordPress cơ bản.

Xem serie dưới dạng video tại Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl4nkmb3a8w2scH8zn9fIwTKXlFbNe_MX