[Centminmod] - Giới thiệu 100

[Centminmod] – Giới thiệu

Giới thiệu script Centminmod – một shell script cho Linux để cài LEMP Webserver nhanh chóng trên CentOS 6 và CentOS 7.

[Centminmod] – Thiết lập tường lửa với CSF 104

[Centminmod] – Thiết lập tường lửa với CSF

Mặc định Centminmod sẽ thiết lập cho bạn 1 Firewall khá vững chắc nên xảy ra một số vấn đề như không gửi email được, không remote được,…Bài hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách cấu hình lại Firewall sử dụng trên Centminmod.