Centminmod và WordPress

[Centminmod] – Giới thiệu

access_time27/04/2014 chat_bubble_outline 0

Giới thiệu script Centminmod - một shell script cho Linux để cài LEMP Webserver nhanh chóng trên CentOS 6 và CentOS 7.

[Centminmod] – Cài đặt Centminmod

access_time27/04/2014 chat_bubble_outline 5

Hướng dẫn cài đặt script Centminmod vào máy chủ CentOS 6 và CentOS 7

[Centminmod] – Thêm domain vào máy chủ

access_time27/04/2014 chat_bubble_outline 1

Hướng dẫn thêm domain vào máy chủ bằng Centminmod dễ dàng thông qua Menu Options của Centminmod.

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

access_time28/04/2014 chat_bubble_outline 3

Cách cài mới một website WordPress lên máy chủ sử dụng Centminmod và cấu hình permalink cho NGINX.

[Centminmod] – Thiết lập tường lửa với CSF

access_time29/09/2014 chat_bubble_outline 0

Mặc định Centminmod sẽ thiết lập cho bạn 1 Firewall khá vững chắc nên xảy ra một số vấn đề như không gửi email được, không remote được,...Bài hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách cấu hình lại Firewall sử dụng trên Centminmod.

menu
menu