Trang chủ Linux Webserver [Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

bởi Thạch Phạm
3 bình luận 5,8K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 4 của 5 phần trong serie Centminmod và WordPress

Đã thêm domain vào Centminmod rồi thì chắc chắn bây giờ bạn chỉ cần cài website của mình lên domain này phải không nè.

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nhanh một website WordPress lên máy chủ đang sử dụng Centminmod.

Bước 1. Tạo database

Giống như thường lệ, ta cần phải có một database trước khi cài WordPress nhé.

Để tạo một database trong Centminmod, bạn chạy lệnh sau:

Khuyến mãi Black Friday
/usr/local/src/centminmod/addons/mysqladmin_shell.sh createuserdb dbname dbuser dbpass

Trong đó, bạn thay:

  • dbname: Tên database cần tạo.
  • dbuser: Tên người dùng database cần tạo.
  • dbpass: Mật khẩu kết nối với người dùng database, nên đặt phức tạp lên nhé. Và tốt nhất là không có ký tự đặc biệt.

Sau khi chạy xong thì bạn đã tạo một database hoàn tất.

Bước 2. Cài đặt WordPress vào máy chủ

Bây giờ bạn hãy dùng lệnh cd để truy cập vào thư mục public của domain bạn đã thêm vào VPS. Ví dụ:

[bash]cd /home/nginx/domains/thachpham.com/public[/bash]

Sau đó chúng ta tải source của WordPress về bằng lệnh wget:

[bash]wget https://wordpress.org/latest.tar.gz[/bash]

Và giải nén file latest.tar.gz ra:

[bash]tar -xvf latest.tar.gz[/bash]

Sau khi giải nén xong, source của WordPress sẽ nằm trong một thư mục tên là wordpress. Bây giờ chúng ta nên đưa toàn bộ file và thư mục trong thư mục wordpress ra ngoài thư mục public.

[bash]mv wordpress/* .[/bash]

Nhớ đừng bỏ xót dấu chấm (.) nhé. Bây giờ bạn có thể xóa thư mục wordpress kia đi cho đỡ nhức mắt.

Bước 3. CHOWN thư mục WordPress

Mỗi lần cài mới WordPress, bạn cần phải cấp quyền cho user nginx và group nginx sở hữu thư mục của các domain để nó có thể tự tạo folder khi cài theme/plugin và có thể upload ảnh. Bạn chạy lệnh dưới đây vào:

[bash]chown -R nginx:nginx /home/nginx/domains/[/bash]

Bây giờ bạn có thể truy cập vào domain và cài đặt WordPress như bình thường rồi đó.

Bước 4. Thiết lập permalink NGINX cho WordPress

NGINX không sử dụng file .htaccess nên có thể sẽ bị lỗi nếu bạn sử dụng chức năng permalink mà chưa cấu hình lại NGINX. Để sử dụng được permalink, bạn hãy mở file cấu hình domain của bạn trong /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.ltd.ssl.conf ra và tìm đoạn bên dưới rồi bỏ dấu # trước nó đi:

#try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;

Bây giờ hãy lưu lại và khởi động lại NGINX.

[bash]service nginx restart[/bash]


Fix lỗi 404 nếu sử dụng permalink .html

Nếu bạn cố tình sử dụng permalink có cấu trúc là đuôi .html như blog Thachpham.com thì bạn hãy mở file /usr/local/nginx/conf/staticfiles.conf và tìm đoạn dưới đây rồi xóa đi:

[bash]
location ~* \.(html|html|txt)$ {
……
}
[/bash]

Xem thêm: Cấu hình WordPress cho NGINX

Kết thúc phần 4

Ở phần này bạn đã biết cách tạo database trên VPS và cách cài đặt một trang WordPress mới tinh trên VPS sử dụng WP-CLI rồi đúng không nè.

Và dĩ nhiên ở bước sau, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tối ưu NGINX cho việc chạy WordPress trên Centminmod.

Đánh giá nội dung này
Khuyến mãi Black Friday
3 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.