Trang chủ Linux Webserver EasyEngine – Cài đặt EasyEngine lên máy chủ Linux

EasyEngine – Cài đặt EasyEngine lên máy chủ Linux

bởi Thạch Phạm
4 bình luận 4212 views

Trước khi cài đặt script EasyEngine lên máy chủ, các bạn hãy chắc chắn rằng máy chủ chưa được cài đặt bất cứ phần mềm nào, hoặc chưa được cài đặt MySQL Server. Tóm lại là một máy chủ mới hoàn toàn.

Việc cài đặt EasyEngine cũng diễn ra rất nhanh, trước tiên chúng ta tiến hành clone script EasyEngine về từ repository của họ và cài đặt script với lệnh sau.

$ apt-get update && apt-get install sudo ca-certificates -y && wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee v3.8.1

Nó sẽ hỏi bạn nhập tên và email vào (2 thông số này sẽ được áp dụng khi sau này bạn cài website WordPress mới).

caidateasyengine-01

Sau khi cài đặt EasyEngine xong, bạn sẽ thấy thông báo này.

For EasyEngine (ee) auto completion, run the following command
source /etc/bash_completion.d/ee_auto.rc
EasyEngine (ee) installed/updated successfully
EasyEngine (ee) help: http://docs.rtcamp.com/easyengine/

Tạm thời chúng ta làm tới đây ở bài này, trong bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh thêm website vào EasyEngine và nó sẽ tự động cài đặt các phần mềm phù hợp với thiết lập. Lưu ý rằng sau khi cài đặt giống trong bài này, máy chủ bạn vẫn chưa có webserver nhé nên truy cập bằng IP sẽ không thể truy cập được.

4 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.