Trang chủ Linux Webserver Cài Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu

Cài Google Pagespeed vào máy chủ Ubuntu

bởi Thạch Phạm
0 bình luận 2,4K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 3 của 5 phần trong serie Tăng tốc với Google Pagespeed

Việc cài đặt Google Pagespeed trên Ubuntu có vẻ như dễ dàng hơn so với việc cài Google Pagespeed vào máy chủ CentOS 6.x, đặc biệt là nếu bạn đang sử dụng NGINX thì bạn vẫn có thể cài lại phiên bản NGINX có kèm ngx_pagespeed dễ dàng mà không cần lo sợ xảy ra lỗi.

Xem thêm:

  • Cài Apache + PHP 5 + MySQL vào Ubuntu
  • Cài NGINX + PHP5 FPM + MySQL vào Ubuntu
  • EasyEngine – script tự động cài NGINX cho Ubuntu (nên dùng)

Cài mod_pagespeed cho Apache trên Ubuntu

Trước tiên bạn hãy tải mod_pagespeed về máy chủ bằng các lệnh dưới đây:

32-bits:

Khuyến mãi Black Friday

[bash]
cd
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.deb
[/bash]

64-bits:

[bash]
cd
wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb
[/bash]

Kế đến là cài module này vào Apache:

[bash]
sudo dpkg -i mod-pagespeed-*.deb
sudo apt-get -f install
[/bash]

Khởi động lại Apache:

[bash]
service apache2 restart
[/bash]

Bây giờ truy cập vào website, ấn Ctrl + U để xem source để kiểm tra kết quả:

pagespeed-worked

Đường dẫn file cấu hình mod_pagespeed ở Apache trên Ubuntu là  /etc/apache2/mods-available/pagespeed.conf, sau này bạn có thể vào đây cấu hình lại.

Cài ngx_pagespeed cho NGINX trên Ubuntu

Cài đặt NGINX có kèm ngx_pagespeed

Nếu bạn đang sử dụng EasyEngine thì không cần làm bước này vì nó đã có sẵn. Còn nếu bạn đã tự cài NGINX thủ công vào máy chủ thì hãy cập nhật lại NGINX thành phiên bản có kèm module ngx_pagespeed.

Hãy gõ các lệnh sau:

[bash]
add-apt-repository -y ppa:rtcamp/nginx
apt-get update
[/bash]

Sau đó cài lại bản NGINX có kèm ngx_pagespeed:

[bash]apt-get install nginx-custom[/bash]

Cấu hình ngx_pagespeed

Tạo file /etc/nginx/conf.d/pagespeed.conf với nội dung:


# Turning the module on and off
pagespeed on;

# Configuring PageSpeed Filters
pagespeed RewriteLevel PassThrough;

# Needs to exist and be writable by nginx. Use tmpfs for best performance.
pagespeed MemcachedServers "127.0.0.1:11211";
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

# PageSpeed Admin
pagespeed StatisticsPath /ngx_pagespeed_statistics;
pagespeed GlobalStatisticsPath /ngx_pagespeed_global_statistics;
pagespeed MessagesPath /ngx_pagespeed_message;
pagespeed ConsolePath /pagespeed_console;
pagespeed AdminPath /pagespeed_admin;
pagespeed GlobalAdminPath /pagespeed_global_admin;

# PageSpeed Cache Purge
pagespeed EnableCachePurge on;
pagespeed PurgeMethod PURGE;

Tiếp tục tạo file /etc/nginx/common/pagespeed.conf với nội dung (đây là file cấu hình mà sau này bạn sẽ cần tùy chỉnh để bật/tắt các module của Pagespeed):


# Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed handler
# and no extraneous headers get set.
location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" {
add_header "" "";
}
location ~ "^/pagespeed_static/" { }
location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon$" { }

# HTTPS Support
# pagespeed FetchHttps enable;

# PageSpeed Filters
# CSS Minification
# pagespeed EnableFilters combine_css,rewrite_css;

# JS Minification
# pagespeed EnableFilters combine_javascript,rewrite_javascript;

# Images Optimization
#pagespeed EnableFilters lazyload_images;
#pagespeed EnableFilters rewrite_images;
#pagespeed EnableFilters convert_jpeg_to_progressive,convert_png_to_jpeg,convert_jpeg_to_webp,convert_to_webp_lossless;

# Remove comments from HTML
#pagespeed EnableFilters remove_comments;
# Remove WHITESPACE from HTML
#pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;

# CDN Support
#pagespeed MapRewriteDomain cdn.example.com www.example.com;

Sau đó mở file cấu hình domain trong /etc/nginx/sites-available/ và chèn đoạn này vào trước dấu } ở cuối file:

include common/pagespeed.conf;

Và khởi động lại NGINX

[bash]service nginx restart[/bash]

Và kiểm tra mã nguồn website

pagespeed-worked

Lời kết

Ở phần này bạn đã có thể cài đặt dễ dàng Google Pagespeed vào máy chủ của bạn và chắc chắn nó đang hoạt động rồi. Ở các bài tiếp theo, bạn sẽ hiểu hơn về các ý nghĩa của những module của trong Google Pagespeed và cách bật/tắt các module đó.

Đánh giá nội dung này
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.