Trang chủ Linux WebserverApache [Apache] Đặt mật khẩu cho thư mục

[Apache] Đặt mật khẩu cho thư mục

bởi Thạch Phạm
0 bình luận 2,6K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Trong Webserver Apache, nó có một tính năng khá hay và độc đáo để chúng ta bảo vệ một thư mục nhạy cảm nào đó khỏi các lượt truy cập bất hợp pháp bên ngoài, đó là module mod_auth được tích hợp sẵn. Tính năng này sẽ có tác dụng tạo ra một lớp bảo vệ bằng một username và một mật khẩu bất kỳ cho thư mục.

Ở bài hướng dẫn này, bạn có thể làm nó trên Shared Host hoặc máy chủ riêng của mình, miễn là máy chủ bạn sử dụng Webserver Apache.

Demo

Hướng dẫn thiết lập

Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ http://tools.dynamicdrive.com/password/ và nhập username bên tay trái và mật khẩu bên tay phải cần thiết lập. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều username & mật khẩu thì có thể khai báo nhiều dòng.

Khuyến mãi Black Friday

htpasswd-step1

Bây giờ nó sẽ trả về nội dung của file .htaccess bạn cần đặt vào thư mục cần bảo vệ và nội dung của file .htpasswd.

htpasswd-step02

Bây giờ bạn làm tuần tự các bước sau đây:

  • Copy nội dung ở phần .htpasswd và tạo một file tên là .htpasswd, sau đó bỏ nội dung đó vào.
  • Upload file .htpasswd lên một thư mục nào đó trên server (phải nhớ path).
  • Copy nội dung phần .htaccess rồi bỏ vào một file tên .htaccess, sửa dòng AuthUserFile /home/mysite/.htpasswd thành vị trí lưu file .htpasswd trên máy chủ mà bạn vừa upload.
  • Upload file .htaccess vào thư mục cần bảo vệ.

Nếu có thể, bạn nên đặt file .htpasswd nằm ngoài thư mục /public_html càng tốt.

Bây giờ thì truy cập vào thư mục website bạn vừa đặt file .htaccess và ghi nhận kết quả.

Đánh giá nội dung này
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.