Trang chủ Tags Posts tagged with "jquery căn bản"
Tag:

jquery căn bản

  • Javascript

    Jquery căn bản: Jquery Events

    bởi

    Event (sự kiện) trong jQuery là một khái niệm chỉ một sự kiện diễn ra khi nó thực thi. Ví dụ sự kiện .click() là chỉ một hành động nào đó được diễn ra khi nhấp vào đối tượng. Bài này sẽ giúp bạn hiểu tổng quan về Event trong jQuery.

  • Hướng dẫn cách làm quen với jQuery căn bản để thiết kế website chuyên nghiệp hơn với các hiệu ứng và ứng dụng. jQuery có phần dễ học và dễ tiếp thu hơn so với Javascript, nhưng nó cũng cần kiến thức Javascript căn bản.