Sử dụng host cPanel

Đăng nhập vào control panel của cPanel

access_time05/01/2014 chat_bubble_outline 2

Hướng dẫn đăng nhập vào host sử dụng control panel là cPanel

Quản lý tập tin/thư mục trên host dùng cPanel

access_time05/01/2014 chat_bubble_outline 3

Hướng dẫn thao tác và quản lý tập tin/thư mục trên host sử dụng control panel là cPanel. Tìm hiểu khái niệm phân chia thư mục trên đường dẫn tên miền với host

Cách tạo database trên host dùng cPanel

access_time05/01/2014 chat_bubble_outline 5

Bài này thuộc phần 3 của 6 phần trong serie Sử dụng host cPanelỞ bài hướng dẫn localhost căn bản mình đã có nói qua

FTP là gì và cách sử dụng FTP trên host

access_time05/01/2014 chat_bubble_outline 15

Hướng dẫn sử dụng giao thức FTP có trên host, FTP là giao thức chuyển nhượng dữ liệu giữa máy tính cá nhân và host để quản lý các dữ liệu trên host đơn giản.

Thêm tên miền (addon domain) vào host cPanel

access_time05/01/2014 chat_bubble_outline 24

Hướng dẫn cách thêm một tên miền vào host sử dụng cPanel đơn giản và nhanh nhất.

Hướng dẫn CHMOD cơ bản trên cPanel

access_time07/01/2014 chat_bubble_outline 2

CHMOD là gì và hướng dẫn CHMOD trên Shared Host sử dụng cPanel. Kèm theo đó là cách CHMOD an toàn cho file và folder trên host.

menu
menu