Series:

Bảo mật máy chủ Linux

Các bài hướng dẫn về bảo mật máy chủ Linux để giúp bạn tự quản trị máy chủ của mình tốt hơn, tránh những vấn đề liên quan tới bảo mật.

  • SSH Key là một phương thức chứng thực đăng nhập vào VPS thông qua giao thức SSH mà không cần mật khẩu, tránh các rủi ro lộ mật khẩu và brute force attack.

  • Hướng dẫn sử dụng tính năng tường lửa iptables có sẵn trong các bản phân phối Linux để biết cách thiết lập máy chủ an toàn hơn. Đây là một tính năng rất quan trọng nếu bạn đang dùng máy chủ.