Trang chủ Linux Webserver Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin

Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin

bởi Thạch Phạm
3 bình luận 1,5K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay
Bài này thuộc phần 4 của 5 phần trong serie Tăng tốc với Google Pagespeed

Khi sử dụng Google Pagespeed, chắc chắn bạn sẽ phải cần thường xuyên đọc các thống kê toàn cục của nó để xem tiến trình tối ưu của nó trên website có tốt không. Mặc định khi cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ, chúng ta đã có thể truy cập vào trang admin của nó với đường dẫn http://IP/pagespeed_admin hoặc http://IP/pagespeed_admin.

Nếu bạn sử dụng Apache, thì ngay tại file pagespeed.conf, bạn sẽ cần tìm đến dòng dưới đây để sửa lại nhằm có thể truy cập vào trang admin của Google Pagespeed:


<Location /pagespeed_admin>
Order allow,deny
Allow from localhost
Allow from 127.0.0.1
SetHandler pagespeed_admin
</Location>
<Location /pagespeed_global_admin>
Order allow,deny
Allow from localhost
Allow from 127.0.0.1
SetHandler pagespeed_global_admin
</Location>

Bạn có thể thay 127.0.0.1 thành IP máy tính của bạn hoặc tạo một SSH Port Tunneling để truy cập vào với đường dẫn http://127.0.0.1/pagespeed_admin hoặc http://127.0.0.1/pagespeed_global_admin.

pagespeed-admin

Nội dung trang pagespeed_admin

Xóa cache các file nén

Khi bạn thực hiện sửa đổi các file CSS và JS khi website đang bật Google Pagespeed thì bạn phải xóa cache của các file được nén trong Google Pagespeed thì các thay đổi mới có hiệu lực. Để xóa cache, bạn phải thêm đoạn này vào file pagespeed.conf:

Khuyến mãi Black Friday

Apache:

ModPagespeedEnableCachePurge on

NGINX:

pagespeed EnableCachePurge on;

Và truy cập vào trang pagespeed_admin, vào khu vực Caches rồi ấn Purge Entries Cache để xóa toàn bộ cache.

Xóa cache trong Google Pagespeed

Xóa cache trong Google Pagespeed

Tham khảo thêmhttps://developers.google.com/speed/pagespeed/module/system

Đánh giá nội dung này
3 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.