Wordpress Development

Sử dụng WP Query và Loop (vòng lặp) để lấy bài viết

access_time28/07/2015 chat_bubble_outline 18

Tìm hiểu đối tượng $wp_query mặc định và cách viết vòng lặp để hiển thị bài viết trong WordPress ra bên ngoài. Đồng thời hướng dẫn thêm cách tạo query với WP_Query.

Cấu trúc Template trong theme và Template Tag

access_time27/07/2015 chat_bubble_outline 4

Tìm hiểu cấu trúc template trong theme của WordPress để tuỳ biến theme và sử dụng các template tag để hiển thị nội dung trong theme.

Tìm hiểu cách vận hành của mã nguồn WordPress

access_time26/07/2015 chat_bubble_outline 3

Tìm hiểu về cách làm việc của mã nguồn WordPress trong việc truy xuất dữ liệu khi có lượt truy cập vào, hay nói cách khác là cách mà các kịch bản PHP trong mã nguồn WordPress được vận hành. Bài này các bạn nên đọc trước khi xem các bài WordPress nâng cao.

Tra cứu WordPress với WordPress Codex

access_time25/07/2015 chat_bubble_outline 0

Giới thiệu tài nguyên tham khảo WordPress Codex và cách xem thông tin tại WordPress Codex đúng cách để tiết kiệm thời gian mà vẫn đọc được tài liệu cần xem.

Giới thiệu serie WordPress nâng cao

access_time25/07/2015 chat_bubble_outline 0

Giới thiệu sơ lược về serie WordPress nâng cao.

Các hàm và đối tượng thông dụng trong WordPress

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 1

Tìm hiểu một số hàm và code thông dụng trong WordPress khi lập trình theme và plugin.

[PHP cơ bản] Các loại vòng lặp (Loop)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 4

Vòng lặp là gì và ứng dụng của nó, danh sách các kiểu vòng lặp trong PHP và cách sử dụng for, while, do while và foreach.

[PHP cơ bản] Class và Object (Lớp và Đối tượng)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 12

Class và Object của PHP được sử dụng trong các mục đích lập trường hướng đối tượng. Bài này sẽ giúp bạn thế nào là Object trong PHP, Class là gì. Bên cạnh đó, bạn còn nhiều thêm nhiều khái niệm khác như extend class, abstract class,...

[PHP cơ bản] Các hàm thông dụng có sẵn trong PHP

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 0

Tổng quan một số hàm thông dụng trong PHP được sử dụng nhiều nhất và ý nghiĩa của một số magic constrant như __FILE__, __CLASS__, __FUNCTION__,...

[PHP cơ bản] Dữ liệu mảng (Array)

access_time24/07/2015 chat_bubble_outline 5

Tìm hiểu về dữ liệu kiểu mảng (Array) trong PHP và cách làm việc với dữ liệu mảng. Đồng thời giới thiệu qua một số hàm có sẵn trong PHP để làm việc với dữ liệu mảng.

menu
menu