Backup & Restore WordPress trên máy chủ

Backup & Restore WordPress trên Linux Server – Tổng quan

access_time27/09/2014 chat_bubble_outline 0

Tổng quan quy trình backup và restore dữ liệu trên VPS.

Backup & Restore WordPress trên Linux Server – Cách làm thủ công

access_time27/09/2014 chat_bubble_outline 7

Hướng dẫn sử dụng các lệnh như zip,unzip,mysqldump và mysql để backup và phục hồi dữ liệu trên VPS bằng cách thủ công. Tuy là thủ công nhưng nó là một thao tác cực kỳ quan trọng mà bạn cần biết.

Backup & Restore WordPress trên VPS – Tự viết script backup

access_time27/09/2014 chat_bubble_outline 4

Hướng dẫn tự viết script hỗ trợ backup dữ liệu trên VPS và cách tạo crontab để hỗ trợ backup tự động.

Backup & Restore WordPress trên VPS – Backup với WP-CLI

access_time27/09/2014 chat_bubble_outline 0

Hướng dẫn sử dụng các lệnh của WP CLI để hỗ trợ backup dữ liệu có trong WordPress ,có thể kết hợp với các plugin như BackupBuddy,BackWPUp,...

menu
menu