Chuyên mục này chỉ hướng dẫn và giới thiệu các plugin được chọn lọc và hay nhất.

Wordpress Plugin

[Woocommerce] Thêm nhóm sản phẩm

access_time04/11/2015 chat_bubble_outline 0

Nhóm sản phẩm trong Woocommerce là chức năng đưa nhiều sản phẩm vào một nhóm và khách có thể đặt mua cùng lúc nhiều sản phẩm.

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

access_time03/11/2015 chat_bubble_outline 1

Sản phẩm có liên kết bên ngoài là cách để bạn chèn một liên kết cố định vào nút mua hàng, thích hợp với những người làm affiliate.

[Woocommerce] Tạo tùy chọn sản phẩm chuyên nghiệp với Extra Product Options

access_time03/11/2015 chat_bubble_outline 3

Hướng dẫn sử dụng plugin Woocommerce Extra Product Options để tạo thêm các tùy chọn sản phẩm chuyên nghiệp, có hỗ trợ các kiểu field.

[Woocommerce] Tạo sản phẩm có thuộc tính

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 11

Hướng dẫn thêm thuộc tính kiểu văn bản (giống thông tin sản phẩm ở các trang bán hàng) và sản phẩm có biến thể (giống việc chọn thuộc tính sản phẩm ở các trang bán quần áo).

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 2

Tổng quan chi tiết cách quản lý các đơn hàng trong Woocommerce.

[Woocommerce] Thiết lập Email thông báo

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 8

Tìm hiểu về các thiết lập email trong Woocommerce như thay đổi thông tin người gửi email, tiêu đề email, thay đổi nội dung email,....

[Woocommerce] Đưa liên kết lên menu

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 1

Cách thêm danh mục sản phẩm, các trang cửa hàng và tài khoản của Woocommerce vào menu WordPress.

[Woocommerce] Các thiết lập Tài khoản

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 1

Tổng quan các thiết lập về đăng ký tài khoản trong Woocommerce, cách mở chức năng đăng ký tài khoản và chống spam đăng ký cho Woocommerce và WordPress.

[Woocommerce] Thiết lập thanh toán qua PayPal

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 8

Hướng dẫn thiết lập hình thức thanh toán qua PayPal cho Woocommerce và kích hoạt chế độ Sandbox để thử nghiệm thanh toán.

[Woocommerce] Các thiết lập thanh toán

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 11

Hướng dẫn cách thiết lập các hình thức thanh toán mặc định trong Woocommerce để khách hàng thanh toán online hoặc thanh toán offline.

menu
menu