Chuyên mục này chỉ hướng dẫn và giới thiệu các plugin được chọn lọc và hay nhất.

Wordpress Plugin

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

access_time03/11/2015 chat_bubble_outline 1

Sản phẩm có liên kết bên ngoài là cách để bạn chèn một liên kết cố định vào nút mua hàng, thích hợp với những người làm affiliate.

[Woocommerce] Tạo tùy chọn sản phẩm chuyên nghiệp với Extra Product Options

access_time03/11/2015 chat_bubble_outline 3

Hướng dẫn sử dụng plugin Woocommerce Extra Product Options để tạo thêm các tùy chọn sản phẩm chuyên nghiệp, có hỗ trợ các kiểu field.

[Woocommerce] Tạo sản phẩm có thuộc tính

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 5

Hướng dẫn thêm thuộc tính kiểu văn bản (giống thông tin sản phẩm ở các trang bán hàng) và sản phẩm có biến thể (giống việc chọn thuộc tính sản phẩm ở các trang bán quần áo).

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 2

Tổng quan chi tiết cách quản lý các đơn hàng trong Woocommerce.

[Woocommerce] Thiết lập Email thông báo

access_time02/11/2015 chat_bubble_outline 5

Tìm hiểu về các thiết lập email trong Woocommerce như thay đổi thông tin người gửi email, tiêu đề email, thay đổi nội dung email,....

[Woocommerce] Đưa liên kết lên menu

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 0

Cách thêm danh mục sản phẩm, các trang cửa hàng và tài khoản của Woocommerce vào menu WordPress.

[Woocommerce] Các thiết lập Tài khoản

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 1

Tổng quan các thiết lập về đăng ký tài khoản trong Woocommerce, cách mở chức năng đăng ký tài khoản và chống spam đăng ký cho Woocommerce và WordPress.

[Woocommerce] Thiết lập thanh toán qua PayPal

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 5

Hướng dẫn thiết lập hình thức thanh toán qua PayPal cho Woocommerce và kích hoạt chế độ Sandbox để thử nghiệm thanh toán.

[Woocommerce] Các thiết lập thanh toán

access_time01/11/2015 chat_bubble_outline 6

Hướng dẫn cách thiết lập các hình thức thanh toán mặc định trong Woocommerce để khách hàng thanh toán online hoặc thanh toán offline.

[Woocommerce] Tính phí giao hàng toàn tập

access_time28/10/2015 chat_bubble_outline 19

Tổng quan các tùy chọn thiết lập tính năng tính phí giao nhận hàng trong Woocommerce và áp dụng một số plugin để thiết lập nâng cao, hoàn toàn miễn phí.

menu
menu