Chuyên mục này chỉ hướng dẫn và giới thiệu các plugin được chọn lọc và hay nhất.

Wordpress Plugin

[WooCommerce] Phân khu vực hiển thị sidebar với WooSidebars

access_time16/11/2015 chat_bubble_outline 4

Thêm sidebar riêng vào mỗi trang đơn giản với plugin miễn phí WooSidebars.

[Woocommerce] Danh sách các widget của Woocommerce

access_time16/11/2015 chat_bubble_outline 13

Tìm hiểu danh sách các widget của WooCommerce để sử dụng hiển thị sản phẩm và các danh mục, bộ lọc sản phẩm trên sidebar.

[Woocommerce] Cách sử dụng theme Storefront

access_time09/11/2015 chat_bubble_outline 87

Storefront là theme miễn phí cho Woocommerce rất dễ sử dụng nhưng đẹp mắt do WooThemes phát hành, nó đơn giản nhưng lại hiển thị các trang sản phẩm khá tốt không bị lỗi, phù hợp cho người mới tìm hiểu.

[Woocommerce] Thêm tỉnh thành Việt Nam và tối ưu lại thông tin khách hàng

access_time08/11/2015 chat_bubble_outline 20

Thêm danh sách các tỉnh thành của Việt Nam cho Woocommerce và đổi tên Bang / Hạt, Tỉnh / Thành Phố trong trang thanh toán của Woocommerce để nó thân thiện với Việt Nam hơn.

[Woocommerce] Thiết lập thuế

access_time08/11/2015 chat_bubble_outline 1

Hướng dẫn chi tiết các tùy chọn trong việc thiết lập thuế và cách tạo tỉ lệ thuế để nó tự tính thuế khi thanh toán trong Woocommerce.

[Woocommerce] Giới thiệu plugin WooCommerce

access_time06/11/2015 chat_bubble_outline 5

Giới thiệu plugin Woocommerce - đây là môt plugin miễn phí để làm một web bán hàng đơn giản trên nền tảng mã nguồn WordPress với nhiều chức năng cần thiết.

[Woocommerce] Cài đặt và thiết lập cơ bản

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 27

Cách cài đặt plugin Woocommerce vào WordPress và làm quen với một số thiết lập cơ bản.

[Woocommerce] Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 21

Hướng dẫn cách thay kích thước ảnh sản phẩm trong Woocommerce.

[Woocommerce] Các thiết lập cài đặt cơ bản

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 2

Tìm hiểu sơ bộ các thiết lập trong phần cài đặt chung và cài đặt sản phẩm của Woocommerce.

[Woocommerce] Thiết lập shop làm trang chủ

access_time05/11/2015 chat_bubble_outline 16

Hướng dẫn hai cách tự thiết lập trang chủ hiển thị sản phẩm đơn giản cho Woocommerce.

menu
menu