Tổng hợp các bài hướng dẫn/kinh nghiệm liên quan tới HTML, CSS, PHP, JS,…..
Nếu bạn là người mới bắt đầu làm website, hãy học qua HTML và CSS trước nhé.

HTML/CSS

[Học CSS] Một vài Pseudo Class đơn giản

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 3

Các Pseudo Class trong CSS3 giúp bạn chọn các trạng thái đặc biệt của một phần tử để viết CSS cho nó. Ví dụ viết CSS cho liên kết khi rê chuột vào.

[Học CSS] Position và Absolute – Relative

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 3

Tìm hiểu về ý nghĩa của các giá trị trong thuộc tính position bao gồm fixed, static, relative và absolute. Đây là một kỹ thuật rất quan trọng để xây dựng các chi tiết nhỏ trong website.

[Học CSS] Tùy biến loại phần tử với “display”

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 2

Thuộc tính "dishplay" trong CSS được dùng để sửa lại kiểu hiển thị cho các phần tử trong HTML như chuyển từ dạng block sang inline, hoặc các kiểu khác. Thuộc tính này sử dụng cho toàn bộ phần tử.

[Học CSS] Tùy biến hiển thị danh sách (List)

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 0

Tìm hiểu qua các thuộc tính hỗ trợ tùy biến danh sách (list) từ các thẻ li trong HTML. Với thuộc tính này, bạn có thể chỉ định một danh sách hiển thị tùy ý mà không phụ thuộc vào tên thẻ

    hay
      .

[Học CSS] Reset CSS là gì và vì sao nên reset CSS

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 5

Tìm hiểu về kỹ thuật reset CSS. Reset CSS sẽ giúp bạn đưa tất cả các giá trị của phần tử HTML về 0 để dễ dàng viết lại như ý muốn.

[Học CSS] Chia cột với float và clear float

access_time12/04/2015 chat_bubble_outline 20

Tìm hiểu về cách chia cột bằng CSS trong website và clear float là gì, cách clear float chính xác để fix một số lỗi tràn khung khi float phần tử.

[Học CSS] Màu nền và Ảnh nền (background)

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 9

Hướng dẫn sử dụng các thuộc tính background trong CSS để thêm màu nền và ảnh nền.

[Học CSS] Tìm hiểu box-sizing

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 2

box-sizing sẽ giúp bạn tùy chỉnh lại kích thước một phần tử đã bao gồm phần padding và border hoặc không bao gồm phần padding và border.

[Học CSS] Các thuộc tính tùy chỉnh kích thước

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 3

Tìm hiểu các thuộc tính tùy chỉnh kích thước các phần tử trong CSS như width, height, min-width, max-width, min-height, max-height.

[Học CSS] Box Model và các thuộc tính

access_time11/04/2015 chat_bubble_outline 2

Box Model là thuật ngữ chỉ các thuộc tính margin, padding và border trong CSS để căn chỉnh khoảng cách cho các phần tử.

menu
menu