Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress Settings -> Permalink (thiết lập đường dẫn tĩnh)