Quản trị WordPress bằng lệnh với WP-CLI

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng WP-CLI để hỗ trợ quản trị và cài đặt WordPress nhanh chóng bằng lệnh trên môi trường UNIX. Thích hợp cho những người thường xuyên cài WordPress trên VPS không có control panel.