Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress Hãy tắt XML-RPC khi không cần sử dụng

Hãy tắt XML-RPC khi không cần sử dụng

bởi Thạch Phạm 18/09/2016