Trang chủ WordpressHướng dẫn Wordpress Hãy tắt XML-RPC khi không cần sử dụng

Hãy tắt XML-RPC khi không cần sử dụng

bởi Thạch Phạm