Trang chủ WordpressWordpress Development Tùy biến trang quản trị WordPress – Chuẩn bị

Tùy biến trang quản trị WordPress – Chuẩn bị

bởi Thạch Phạm
2 bình luận 3922 views
Khuyến mãi hosting

Trong những bài viết tại serie WordPress nâng cao, mình đã có hướng dẫn khá nhiều kỹ thuật để tùy biến hoặc thêm những thành phần vào trong website WordPress dựa trên API có sẵn của nó. Tuy nhiên trong thời gian qua có những bạn hay thắc mắc cách tùy biến trang quản trị của WordPress cho mang phong cách cá nhân hơn, nên serie này mình sẽ đề cập tới một số hướng dẫn tùy biến trang quản trị của WordPress.

Những bài cần tham khảo trước

Trước khi bắt đầu với serie này, mình cần các bạn biết qua:

Và nếu có thể, bạn nên biết qua cấu trúc template trong WordPressAction Hook, Filter Hook để không phải bỡ ngỡ khi mình đề cập đến trong serie này.

Vậy đó, mình chỉ có vài dòng trong bài mở đầu này thôi. Các bạn hãy qua bài tiếp theo trong serie để xem các hướng dẫn nhé.

2 bình luận

2 bình luận

Trần Văn Tới 26/06/2016 - 10:36 Chiều

chào phạm.nhờ phạm giúp mình khắc phục lỗi này với Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at admin@main-hosting.eu to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Reply
Thạch Phạm 27/06/2016 - 10:59 Sáng

Đối với các lỗi 500, bạn mở file error log trên hosting hoặc server ra để biết lỗi chính xác nó là gì nhé.

Reply

Để lại một bình luận

* Khi bình luận, bạn đồng ý rằng thông tin bạn nhập vào bao gồm tên, email và địa chỉ IP sẽ được lưu giữ tại website.