Trang chủ Hosting - Domain Đừng nên mua Hostgator ngay lúc này!

Đừng nên mua Hostgator ngay lúc này!

bởi Thạch Phạm
1 bình luận 2,1K views

Tham gia nhóm hỗ trợ WordPress

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Chất lượng Hostgator bị giảmTại sao lại như vậy trong khi Hostgator luôn là cái tên gắn liền với danh hiệu host nước ngoài chất lượng cao nhiều năm liền tại Việt Nam? Cái tên Hostgator đã quá quen thuộc đến nỗi khi có khuyến mãi thì mọi người đều đổ xô đi mua tranh hết thị phần của những nhà cung cấp khác, và việc sở hữu một gói host tại đây là mơ ước của nhiều người.

Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây mà thôi, trong khi vài tháng đổ lại đây, kể từ Hostgator gặp sự cố tại datacenter cũ và tiến hành chuyển hàng trăm nghìn website về datacenter khác thì mọi chuyện đã khác. Vẫn là cách hỗ trợ khách hàng đó, vẫn là những câu trả lời nhanh thần tốc qua Live Chat nhưng có điều chất lượng host đã không còn như xưa, tốc độ dễ bị thay đổi và quan trọng nhất là tình trạng liên tục từ chối đơn hàng mới hay vấn đề phát sinh khi thanh toán.

Tuy rằng blog Thachpham.com hiện tại không còn chạy ở Hostgator nữa nhưng mình vẫn còn khá nhiều website chạy ở Hostgator vì cũng đã khá tin tưởng vào chất lượng nơi đây. Nhưng kể từ khoảng 3 tháng nay, mình đã không còn tha thiết tiếp tục gia hạn các gói host nữa vì đã khá mệt mỏi khi liên tục nhận được email thông báo website sẽ tạm down để nâng cấp, bảo trì máy chủ.

Các tài khoản Hostgator của Thachpham.com

Khuyến mãi Black Friday

Mình nghĩ trường hợp này không phải chỉ có mình là thấy đâu mà những đã và đang dùng Hostgator sẽ dễ dàng thấy được, đó là lý do tại sao mà bây giờ mình đã đưa Hostgator xuống tận cùng danh sách host chất lượng và có ghi chú Không nên mua lúc này.

Và dưới đây là một đoạn chat của một người bạn mà mình mới ghi nhận về việc rắc rối xảy ra trong lúc thanh toán tại Hostgator (còn nguyên bản, mình chưa sửa lại lỗi ngữ pháp):

> [Initial Question]:
> (10:27 am) [System] Customer has entered chat and is waiting for an agent.
> (10:28 am) [System] Browser window has closed. Customer may return within 60 seconds.
> (10:28 am) [System] Browser window has re-opened.
> (10:40 am) [David V.] My name is David and I will be assisting you today.”
> (10:41 am) [Nello]: Hi David V!
> (10:41 am) [Nello]: Pls check ticket id CDN-25842688
> (10:42 am) [Nello]: my domain – docsachhay.net not require whois privacy
> (10:43 am) [David V.] Please wait while I check. Thank you for your patience.
> (10:43 am) [Nello]: And My transaction ID for this payment is: 1GG15048PT445084S for 2 domains: tohaitrieu.net and shopanddeal.net
> (10:44 am) [Nello]: not for whois privacy of docsachhay.net
> (10:44 am) [David V.] Please wait while I check. Thank you for your patience.
> (10:53 am) [David V.] I’m going to have to note the ticket .
> (10:53 am) [David V.] And workon this issue for you.
> (10:54 am) [David V.] I’ve added the note and will contact you via email shortly .
> (10:54 am) [David V.] Is there anything else I may assist you with today?
> (10:55 am) [Nello]: i don’t like it. Yesterday, your billing system paid it for hosting plan which i was canceled. And now, paid it for service i’m not require
> (10:58 am) [Nello]: i started live chat with 4 supporter of hostgator and they said note for billing administrator
> (10:59 am) [David V.] Please wait while I check. Thank you for your patience.
> (10:59 am) [Nello]: Reginald H, Jerry C., Richard W. and Joel T
> (11:01 am) [Nello]: They said “I’ve added the note and will contact you via email shortly .” and your billing administrator still paid for other service that i’m not required
> (11:02 am) [David V.] One moment while I go through the notes.
> (11:05 am) [David V.] I’ve check the notes and do not see naything that says you didn’t want privacy.
> (11:05 am) [David V.] I’ve noted the ticket for you and also see that you replied to the ticket as well.
> (11:05 am) [David V.] Oh No! docsachhay.net not require whois privacy pls check. I paid for two domains shopanddeal.net andtohaitrieu.net not for invoice 25462341.
> (11:05 am) [Nello]: Ok. Thanks!
> (11:06 am) [David V.] Is there anything else I may assist you with today?
> (11:06 am) [Nello]: No
> (11:06 am) [Nello]: Thanks and Best Regards!
> (11:06 am) [System] Chat closed by customer request.

> (1:10 pm) [System] Customer has entered chat and is waiting for an agent.
> (1:21 pm) [System] Browser window has closed. Customer may return within 60 seconds.
> (1:21 pm) [System] Browser window has re-opened.
> (1:28 pm) [Reginald H.] Hi Nello. I’m Reggie and I will be assisting you today. If you would, please allow me a moment to read what you wrote and I’ll be with you in just a moment.
> (1:29 pm) [Nello]: Hi Reginald H!
> (1:29 pm) [Nello]: Pls check ticket id FGU-25841195 and reply to me
> (1:32 pm) [Reginald H.] One moment please.
> (1:38 pm) [Reginald H.] I see your Ticket that reads, “My transaction ID for this payment is: 1GG15048PT445084S.
> Pls check invoices 26742059 and make it to be corrected.
> Thanks!”
> (1:38 pm) [Nello]: Yes
> (1:38 pm) [Reginald H.] Your Ticket will be handled. Nello, our Standard Ticket Response Times are as shown in this link:http://support.hostgator.com/articles/specialized-help/ticket-wait-times
> (1:39 pm) [Nello]: Wait for 72hs?
> (1:40 pm) [Reginald H.] Up to 72 hours. May not take that long at all.
> (1:40 pm) [Nello]: Ok thanks!
> (1:41 pm) [Reginald H.] You’re very welcome and thank you for using HostGator Live Chat. If you could take a minute to let us know if your questions were answered and/or your support request was resolved, it would help us to improve our customer service. To do that, just click the button that says “Rate and Exit” in the upper right hand corner. The survey takes less than a minute to fill out.
> (1:41 pm) [System] Chat closed by customer request.

> [Initial Question]:

> (9:26 am) [System] Customer has entered chat and is waiting for an agent.
> (9:38 am) [System] Browser window has closed. Customer may return within 60 seconds.
> (9:38 am) [System] Browser window has re-opened.
> (9:48 am) [Jerry C.] Hi. My name is Jerry. I’ll be happy to help you with your new domain. Are you having problems purchasing it online?
> (9:48 am) [Nello]: Hi Jerry C
> (9:49 am) [Jerry C.] Hi. How can I help you with your domain purchase?
> (9:49 am) [Nello]: Pls Reply me Ticket FGU-25841195
> (9:49 am) [Nello]: How long can i receive my new domain?
> (9:50 am) [Jerry C.] Alright. Just a few moments while I review that ticket?
> (9:50 am) [Nello]: Yes
> (9:51 am) [Nello]: I wait
> (9:54 am) [Jerry C.] I appologize for the delay. This will just take a few more minutes while I work on this for you.
> (9:55 am) [Nello]: Ok! I can wait!
> (9:58 am) [Jerry C.] Ok. It looks like an upper level billing administrator is already working to apply your payment to this domain registration. They will email you once the payment has been applied.
> (9:59 am) [Nello]: But i paid
> (10:00 am) [Jerry C.] Yes, I see that they are working to apply your payment to the proper invoice.
> (10:01 am) [Nello]: Ok and how long i can get my domain?
> (10:01 am) [Nello]: Because i pay at 06:19 AM CST
> (10:01 am) [Jerry C.] It shouldn’t take long. Unfortunately, I can’t give an estimate on how long it could take.
> (10:02 am) [Nello]: i can receive 2 domain with 17.70$?
> (10:03 am) [Nello]: as promote price
> (10:03 am) [Jerry C.] Are you including domain privacy in that price?
> (10:03 am) [Jerry C.] The promotional price is $2.95 per domain.
> (10:03 am) [Nello]: No
> (10:04 am) [Nello]: not including domain privacy
> (10:04 am) [Nello]: 2.95×3 years and 2 domain
> (10:05 am) [Nello]: FGU-25841195 | invoice for 2 domains for 3 years with birthday price
> (10:05 am) [Jerry C.] Ok. Without domain privacy, two domains at the promotional price is $17.70
> (10:05 am) [Nello]: not include domain privacy
> (10:06 am) [Nello]: Ok thanks.
> (10:06 am) [Jerry C.] You’re welcome. Did you have any questions about that, or is there anything else that I can help you with?
> (10:06 am) [Nello]: No i’m waiting.
> (10:07 am) [Jerry C.] Alright. Thank you for using HostGator Live Chat. If you could take a minute to let us know if your questions were answered and/or your support request was resolved, it would help us to improve our customer service. To do that, just click the button that says “Rate and Exit” in the upper right hand corner. The survey takes less than a minute to fill out.

> (5:40 am) [System] Customer has entered chat and is waiting for an agent.
> (5:44 am) [System] Browser window has closed. Customer may return within 60 seconds.
> (5:44 am) [System] Browser window has re-opened.
> (5:56 am) [System] Browser window has closed. Customer may return within 60 seconds.
> (5:56 am) [System] Browser window has re-opened.
> (6:01 am) [Richard W.] Hello, welcome to HostGator Live Chat, my name is Richard and it will be my pleasure to assist you today.
> (6:01 am) [Nello]: Hi Richard.
> (6:02 am) [Richard W.] Hello there, Nello.
> (6:02 am) [Nello]: Pls Check my Invoice ID 26742059 i paid via paypal
> (6:02 am) [Nello]: But Status of invoice is unpaid
> (6:02 am) [Richard W.] Transaction number?
> (6:03 am) [Nello]: 1GG15048PT445084S
> (6:06 am) [Richard W.] Thank you, I see it applied to the wrong invoice.
> (6:06 am) [Richard W.] Let me get a ticket for this to be corected.
> (6:07 am) [Nello]: DJW-25842672 and FGU-25841195
> (6:11 am) [Richard W.] Thank you for your patience as always,
> (6:11 am) [Nello]: That to be corrected?
> (6:15 am) [Richard W.] FGU-25841195
> (6:16 am) [Nello]: Yes
> (6:16 am) [Nello]: Invoice id : 26742059
> (6:16 am) [Richard W.] Okay I have made a note to get that request processed for you. You will receive an email when everything is ready for you telling you what to do from there. In the meantime there is nothing further required of you and you’re all good to go.
> (6:17 am) [Nello]: about invoice 26742059 status?
> (6:19 am) [Richard W.] You will need to wait for a billing admin to review the ticket and update you once they have reviewed it.
> (6:20 am) [Nello]: About invoice: 23878522
> (6:20 am) [Nello]: that incorrect.
> (6:21 am) [Richard W.] What about the invoices? From what I am understanding you made a payment for
> 26742059 and it applied to older invoices.
> (6:21 am) [Richard W.] Thats what the ticket was noted to have corrected.
> (6:21 am) [Richard W.] You need to wait for a billing admin to address it.
> (6:22 am) [Richard W.] We are technical support. This is above my level of support and you will need to wait for a billing admin to address it.
> (6:22 am) [Nello]: Ok thanks you. I can wait.
> (6:22 am) [Nello]: Thanks and Best Regards!
> (6:23 am) [Richard W.] I hope you enjoy the rest of your day/night and thank you for using HostGator Live Chat. If you could take a minute to let us know if your questions were answered and/or your support request was resolved, it would help us to improve our customer service. To do that, just click the button that says “Rate and Exit” in the upper right hand corner. The survey takes less than a minute to fill out.
> (6:24 am) [System] Chat closed by customer request.

> (4:51 am) [System] Customer has entered chat and is waiting for an agent.
> (5:11 am) [Joel T.] Welcome to HostGator Live Support. My name is Joel T. I’ll be glad to assist you today.
> (5:12 am) [Nello]: Hi Joel T
> (5:12 am) [Nello]: I want to buy a new domain and make payment via paypal.
> (5:13 am) [Nello]: Brian R. support and create a ticket.
> (5:13 am) [Nello]: And no one reply to me
> (5:15 am) [Joel T.] How long ago did we make the ticket?
> (5:15 am) [Nello]: 02:08 AM CST
> (5:16 am) [Joel T.] Oh, yes; my apologies, it will probably take longer than that to get a reply. We are in the middle of a big sale so we have a lot of tickets right now so ticket reply time will unfortunately be a bit slower than normal.
> (5:17 am) [Nello]: Now you can reply that ticket?
> (5:18 am) [Nello]: Ticket id: FGU-25841195
> (5:19 am) [Joel T.] No, sorry, we will need an administrator to register the domains.
> (5:20 am) [Nello]: How long?
> (5:20 am) [Nello]: I want to make payment via paypal
> (5:21 am) [Nello]: No money in my credit card
> (5:21 am) [Nello]: and i can’t make payment via credit card
> (5:22 am) [Joel T.] Okay, one moment; I will get the invoices setup for you and then make the reply, but it will take a few hours after that for the domains to actually get registered.
> (5:22 am) [Joel T.] Is that okay?
> (5:22 am) [Nello]: Yes thank you very much! I will make payment and wait
> (5:24 am) [Nello]: You can create invoice with tohaitrieu.net and shopanddeal.net for 3 years.
> (5:24 am) [Joel T.] You are welcome.
> (5:24 am) [Joel T.] I replied.
> (5:25 am) [Joel T.] Please make the payment and then reply once you finish.
> (5:27 am) [Joel T.] It is the invoice for $17.70.
> (5:27 am) [Nello]: That ticket for nelloshop.net and tohaitrieu.net. But i registered nelloshop.net and want to register 2 new domainshopanddeal.net and tohaitrieu.net. Do you can update ticket and invoices
> (5:28 am) [Joel T.] The invoice will be the same; I will put a note to the admins about the difference in domains.
> (5:28 am) [Nello]: OK thanks you. Wait for me! one minute
> (5:29 am) [Nello]: Ok! Your transaction ID for this payment is: 1GG15048PT445084S.
> (5:30 am) [Joel T.] Great. Please reply to the email I sent you saying that you paid.
> (5:30 am) [Nello]: Can i reply in my ticket?
> (5:31 am) [Joel T.] Yes.
> (5:33 am) [Nello]: Ok! And i wait your support.
> (5:34 am) [Joel T.] Great. We will email you again once we have an update for you.
> (5:34 am) [Joel T.] Do you have any more questions for me or any other issues you need assistance with?
> (5:34 am) [Nello]: No!
> (5:34 am) [Nello]: Thanks and Best Regards!
> (5:34 am) [Joel T.] Have a good day, Nello.

Vì sao chúng ta nên ít lệ thuộc vào Hostgator tại Việt Nam?

Trước hết, phải công nhận là Hostgator có cái nhìn không mấy thiện cảm về Việt Nam khi mà trước đây một phần đông người Việt đã không có mấy hành động tốt đẹp với họ, cụ thể là đăng ký dịch vụ của họ bằng đồng tiền bất chính, hay đúng hơn là lợi dụng Hostgator để rửa tiền.

Hệ quả xảy ra rõ ràng nhất là đa phần các đơn đăng ký host tại Việt Nam sẽ xảy ra 2 trường hợp cá biệt sau:

  • Không nhận đăng ký, trả lại tiền.
  • Yêu cầu chuyển khoản qua Western Union, mà cái này theo mình được biết là gửi bằng niềm tin.

Như vậy, quy trình đăng ký Hostgator rất khó khăn nên có nhiều người cố tình fake IP, lấy địa chỉ giả mạo của nước ngoài hay nghiêm trọng hơn là mua lại các hình ảnh chụp chứng minh thư của người nước ngoài để làm việc này. Hostgator cũng đã phát hiện ra rất nhiều vụ nên mối nghi ngại đối với người Việt lại thêm chồng chất.

Có vui không khi dùng một sản phẩm của đơn vị luôn có cái nhìn rất dè dặt với chúng ta? Đồng ý là nguyên nhân là do người chúng ta làm sai nhưng đôi khi những người chân chính lương thiện lại bị vạ lây, nên theo mình, tốt nhất là chúng ta nên chuyển nhà cung cấp khác, thiếu gì nhà cung cấp hosting chất lượng chứ.

Thach Pham Blog có còn khuyến khích dùng Hostgator?

Hoàn toàn không cho đến khi nhận được tín hiệu khả quan, sau bài này mình sẽ gỡ các banner và quảng cáo liên quan đến Hostgator ở blog mà chỉ để banner ở duy nhất tại đây với ghi chú rõ ràng để những ai cần mua có thể xem qua và suy nghĩ cho thật kỹ.

Các bạn nên hiểu là Hostgator là một trong các nhà cung cấp host mang lại cho mình nhiều huê hồng thông qua Affiliate nhất với tổng số 126 commission hợp lệ (mỗi commission mình sẽ được $100, tương đương $12.600) chỉ trong vòng 10 tháng, nên việc tháo bỏ banner mình không hề muốn xíu nào. Nhưng để phải xảy ra thêm các trường hợp đáng tiếc nên mình sẽ không còn quảng bá nó tại thị trường Việt Nam.

Nên dùng host ở đâu để thay thế Hostgator?

Hostgator không phải là nhà cung cấp host chất lượng duy nhất, bản thân mình dùng host ở rất nhiều nơi và thấy Hostgator cũng không phải quá đặc biệt. Nếu bạn đã có ý mua host tại Hostgator thì bạn cũng có thể mua host tại các nhà cung cấp dưới đây để có chất lượng tốt nhất (theo mình):

  • Site5 – Host có hỗ trợ máy chủ tại Singapore và Hongkong, load rất nhanh.
  • A2Hosting – Ổ cứng SSD, rất tốt, tốc độ cao.
  • StableHost – Giá rẻ, phù hợp với sinh viên.
  • A Small Orange – Một dòng hosting cao cấp.
  • Justhost – Không phải quá tốt nhưng cũng ổn và giá mềm.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về Hostgator và cho mình biết thêm ý kiến của bạn về nhà cung cấp này được không?

Đánh giá nội dung này
1 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại blog tạm đóng bình luận vì mình cần tập trung thời gian vào cập nhật bài viết. Bình luận sẽ mở ra cho đến khi mình sẵn sàng.