11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Mùa hè đến rồi, cùng tìm một bộ áo mới đặc sắc và độc đáo hơn để dùng cho website của bạn vào trong tháng 5 năm 2014 này nhé. Mình đã tìm ra được rất nhiều mẫu theme WordPress vừa miễn phí mà lại vừa đẹp.

1. Journal Lite

journal-free-theme

Download

2. Tweet Archive

tweet-archiver-theme

Demo Download

3. Interface

interface-themee

 

Demo Download

4. Tatva Lite

tatva-lite-theme

Demo Download

5. Resolution

resolution-theme

 

Demo Download

6. Ignite

ignite-theme

 

Demo Download

7. Sparkling

sparkling-theme

Demo Download

8. SKT Full Width

skt-full-width-themee

Demo Download

9. Full Stoke

full-stoke-themee

Demo Download

10. Asprise

apprise-theme

 

Demo Download

11. Fifteen

fifteen-themee

 

Demo Download

Bạn thích nhất mẫu nào trong bộ sưu tập tháng này nào? 😀

Truy cập hoidap.thachpham.com để được hỗ trợ nhanh nhất. Hiện tại chức năng bình luận đã bị đóng.