11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

<span class="fa fa-user"></span>
Thạch Phạm
0

Mùa hè đến rồi, cùng tìm một bộ áo mới đặc sắc và độc đáo hơn để dùng cho website của bạn vào trong tháng 5 năm 2014 này nhé. Mình đã tìm ra được rất nhiều mẫu theme WordPress vừa miễn phí mà lại vừa đẹp.

1. Journal Lite

journal-free-theme

Download

2. Tweet Archive

tweet-archiver-theme

Demo Download

3. Interface

interface-themee

 

Demo Download

4. Tatva Lite

tatva-lite-theme

Demo Download

5. Resolution

resolution-theme

 

Demo Download

6. Ignite

ignite-theme

 

Demo Download

7. Sparkling

sparkling-theme

Demo Download

8. SKT Full Width

skt-full-width-themee

Demo Download

9. Full Stoke

full-stoke-themee

Demo Download

10. Asprise

apprise-theme

 

Demo Download

11. Fifteen

fifteen-themee

 

Demo Download

Bạn thích nhất mẫu nào trong bộ sưu tập tháng này nào? :D

Xem bài cùng serie

 1. 9 theme WordPress miễn phí cực đẹp đáng dùng trong tháng 8/2012
 2. Themes WordPress miễn phí tuyệt đẹp - Cập nhật tháng 9/2012
 3. 20 theme WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 10/2012
 4. 13 Theme WordPress miễn phí đẹp trong tháng 11/2012
 5. Các theme WordPress miễn phí đẹp nhất cuối năm 2012
 6. Tổng hợp theme WordPress miễn phí trong tháng 1/2013
 7. 5 WordPress miễn phí đẹp nhất trong tháng 2/2013
 8. 11 Theme WordPress miễn phí cực đẹp tháng 3/2013
 9. Theme miễn phí đẹp tuyệt vời trong tháng 6/2013
 10. Các theme WordPress miễn phí đáng dùng trong tháng 8/2013
 11. 10 theme miễn phí đẹp cho tháng 9/2013
 12. 27 theme WordPress miễn phí đẹp nhất cuối năm 2013
 13. 7 themes miễn phí đẹp đầu Tết 2014
 14. 8 theme WordPress miễn phí tháng 2/2014
 15. Theme miễn phí đẹp nhất tháng 3/2014
 16. 7 theme miễn phí đẹp nhất cho tháng 4/2014
 17. 11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014
 18. 7 theme miễn phí đẹp cho tháng 6/2014
 19. 12 theme miễn phí đẹp nhất cho tháng 8/2014
 20. 8 themes miễn phí cho tháng 9/2014