11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

CHIA SẺ

Mùa hè đến rồi, cùng tìm một bộ áo mới đặc sắc và độc đáo hơn để dùng cho website của bạn vào trong tháng 5 năm 2014 này nhé. Mình đã tìm ra được rất nhiều mẫu theme WordPress vừa miễn phí mà lại vừa đẹp.

1. Journal Lite

journal-free-theme

Download

2. Tweet Archive

tweet-archiver-theme

Demo Download

3. Interface

interface-themee

 

Demo Download

4. Tatva Lite

tatva-lite-theme

Demo Download

5. Resolution

resolution-theme

 

Demo Download

6. Ignite

ignite-theme

 

Demo Download

7. Sparkling

sparkling-theme

Demo Download

8. SKT Full Width

skt-full-width-themee

Demo Download

9. Full Stoke

full-stoke-themee

Demo Download

10. Asprise

apprise-theme

 

Demo Download

11. Fifteen

fifteen-themee

 

Demo Download

Bạn thích nhất mẫu nào trong bộ sưu tập tháng này nào? :D

Thạch Phạm sẽ không thể trả lời bình luận từ ngày 04/02/2015 đến 09/03/2015 vì về nhà ăn Tết. Do vậy mình khuyến khích bạn truy cập vào WordPress Việt Nam trên Facebook nếu cần giải đáp thắc mắc. Mong các bạn thông cảm!