Hosting - Domain

Chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức cần thiết khi sử dụng host, domain và VPS (Vitrual Private Server). Nếu bạn là người mới bắt đầu, mình khuyến khích bạn xem qua 2 bài:

Nếu bạn đang sử dụng VPS, hãy tham hướng dẫn Centminmod toàn tập để biết cách sử dụng VPS và tối ưu VPS cho WordPress.